EXERCICIE

Je možné přečíst hodně článků a knížek o modlitbě, slyšet svědectví těch kteří se modlí, ale přesto nezačít se modlit. Podobně hladovému je možné vyprávět o chlebě, o jeho chuti a o tom jak sytí, ale pokud mu nedáme chleba, bude to pro něj k ničemu.

Proto Vám nabízíme exercicie lectio divina, které jsou školou naslouchání a modlitby Božím slovem. Během těchto exercicií je možné „přijít na chuť“ Božímu slovu.

 

Osmidenní exercicie lectio divina
To jsou duchovní cvičení vedená v hlubokém mlčení a s každodenním individuálním doprovázením. Je to příležitost pro všechny, kdo chtějí v tichu a v modlitbě naslouchat Božímu slovu, kdo touží po blízkém vztahu se Slovem. Exercicie začínají ve středu odpoledne, následuje plných 7 dnů mlčení, čtvrteční dopoledne je určeno pro ukončení exercicií.
V roce 2020 budou tří etapy (sv. Marek, sv. Matouš, sv. Lukáš) z celého cyklu založeného na čtyřech evangeliích.
      

Škola modlitby Božím slovem 

To je víkendová duchovní obnova vedená v rytmu lectio divina. Je to příležitost pro všechny, kdo chtějí „ochutnat“ Boží slovo, naučit se naslouchat Bohu. Tomu napomáhá hluboké mlčení; je zde také možnost duchovního rozhovoru. 
Škola modlitby Božím slovem začíná v pátek večer (obvykle v 18.00 hod.). Po úvodní přednášce a eucharistii začíná úplné mlčení které trvá do nedělního rána. Během tohoto času, v sobotu, procházíme v modlitbě skrze čtyři etapy: lectio – meditatio – oratio – contemplatio pří čemž každá tato etapa je řádně vysvětlena v přednáškách, tak aby bylo všem jasné, jaké jsou kroky na cestě lectio divina. Samozřejmě i tento den je mše sv., nechybí také čas před Nejsvětější Svátostí oltářní. Během dne nás vede slovo Boží – jeden úryvek Písma Svatého. V něděli po poranní četbě a rozjímaní Božího slova končí čas mlčení, dopoledne kromě eucharistie je přednáška o tom jak žít Božím slovem každý den a čas sdílení ve skupinkách. Škola modlitby Božím slovem končí nedělním obědem.

Exercicie jsou určené pro všechny věřící: laiky, osoby zasvěceného života a kněze.