LECTIO DIVINA

Lectio divina (latinsky: Boží četba, svaté čteni) je to nejen metoda modlitby, ale i životní styl. Je to praxe otevírání se a naslouchání Božímu slovu, aby se stalo pro člověka vychovatelem a přítelem. Svatý Jan Pavel II v jubilejním roce 2000 píše: „Obzvlášť důležité je, aby se naslouchání Božímu slovu stalo živým setkáním skrze prastarou a stále živou tradici lectio divina, s jejíž pomocí můžeme vnímat biblický text jako živé slovo, které oslovuje, orientuje a buduje náš život.“ (Jan Pavel II., Novo millennio ineunte, č. 39.)

Lectio divina učí, jak se setkávat se Slovem, jak je promodlit a přijmout do svého života. Mezi mnoha věcmi patřícími k cestě lectio divina jsou některé, na něž se zvlášť upozorňuje:

lectio (čtení)
meditatio (rozjimání)

oratio (modlitba)
contemplatio (naziraní)

Je několik publikací v českým internetu které podrobně vysvětlují tyto etapy lectio divina. Doporučuji se zvlaště článek: lectio divna – metoda četby Bible a modlitby který nalezneme na www.vira.cz 

Další články najdete zde.