Na exercicie jsem přijela ve značně neuspořádaném stavu

Vydáno: 10.9.2018 | Autor: Tomasz Kazański

Ve dnech 12.-18. srpna 2018 jsem se ve Vranově u Brna zúčastnila lectio divina na téma „Ježíš a ženy“. Na exercicie jsem přijela ve značně neuspořádaném stavu. Byla jsem velmi vzdálena od Boha.

První den exercicií mi Pán ukázal, že nejdříve musím dát do pořádku své tělo, abych mu mohla naslouchat. Ukázal mi, jak velmi mě miluje a jak velmi jsem mu nevděčná, pyšná, sebestředná a lhostejná. Kolik strachu ve svém srdci mám - o své zdraví, z budoucnosti, z rozhodování, ze zodpovědnosti apod. Druhý den mi Pán dal poznat, jak jsem pyšná vůči Slovu, jak jsem k němu lhostejná, jak si vybírám pouze to Slovo, které chci slyšet, a naopak ta, která se mi nelíbí, přehlížím. Jak se bojím Slov, kterým nerozumím.

Třetí den jsem zjistila, co vše mi brání v tom, abych lectio dělala dobře. Některé věci mohu jednoduše vyřešit (např. lepší a rychlejší orientaci v Písmu), jiné pak závisí na mé otevřenosti a důvěře ve vedení Duchem svatým.

Po celou dobu exercicií mě Pán ukazoval, jak touží po tom, abych se k němu navrátila. Postupně mě uzdravoval z mých strachů, uzavřenosti vůči Slovu,…. Poznala jsem, jak obrovskou moc má Slovo, když mu s pokorou a s důvěrou otevřu své srdce a nechám ho ve svobodě působit. Jak zcela od základů přetváří můj život. Díky Bohu za všechen tento čas, za všechny milosti, za jeho milosrdenství, lásku, radost a pokoj.

Velkým přínosem pro mě bylo mlčení, které bylo nedílnou součástí exercicií. Bylo krásné pozorovat, jak společenství, do té doby pro mě zcela neznámých žen, pomalu roste. Zároveň jsem se od sester naučila, jak beze slov poděkovat, projevit radost, …

Mnohokrát děkuji s. Johance Motyl za vedení duchovních rozhovorů, které mi v mnohém pomohly. Stejně tak za vše velmi děkuji o. Tomášovi Kazaňskému – především pak za podnětné přednášky, zprostředkování svátostí a za veškerou službu.

Děkuji i celému týmu duchovního centra ve Vranově za poklidný pobyt.

Lenka

Zpět do rubriky